Welkom bij de 7de wereld.

De 7de Wereld is een plek waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht afkomst, cultuur of achtergrond. Wij streven naar verbinding, begrip en solidariteit tussen alle mensen. Samen bouwen we aan een wereld zonder grenzen, een wereld waarin we elkaar steunen en waarderen.

Onze Doelstellingen

Wij zetten ons in om via ontmoetingen en open gesprekken begrip en verbinding te creëren tussen mensen van diverse culturele achtergronden. Zo bouwen we samen aan een inclusieve samenleving.

Culturen verbinden

Samen bouwen aan een inclusieve samenleving.

Lokale organisaties in de kijker

Een podium bieden om hun werking bekend te maken.

Krachten bundelen

Samenwerking tussen gelijkgestemde organisaties stimuleren.

Verbinden via cultuur

Taal, kunst, literatuur en sport als middel om begrip te kweken.

Waardering en eigenheid

Elk individu telt en verdient respect.

Jongeren betrekken

De toekomst versterken door onze jeugd te inspireren.

Hoe realiseren wij dit?

Kleine en grote acties die bijdragen aan een inclusieve samenleving

Blenderfeesten

 • Picknick in het park met muziek en lekkernijen
 • Iedereen is welkom om samen te genieten
 • Ideale gelegenheid voor ontmoeting tussen culturen

Culturele Uitstappen

 • Bezoeken van musea, historische plaatsen, etc.
 • Verbreden van kennis over andere culturen
 • Ervaringen delen tijdens de reis schept banden

Multiculturele zoektocht

 • Jongeren ontdekken de diversiteit in hun stad
 • Ze leren over de geschiedenis van migranten
 • Het bevordert begrip en verdraagzaamheid

Meer zitbanken in Turnhout

 • Bankjes zijn ontmoetingsplekken in de openbare ruimte
 • Ze nodigen uit tot spontane interacties
 • Zitbanken dragen bij aan een inclusieve samenleving

Vertegenwoordiging

 • We laten onze stem horen in lokale organisaties
 • We kaarten problemen aan die minderheden treffen
 • Het bevordert begrip en verdraagzaamheid

“”Solidariteit is de Tederheid van de Volkeren.” ~ Frantz Fanon
(Frans filosoof en schrijver)

Het betekent dat solidariteit tussen volkeren en culturen een teken is van zorgzaamheid en medeleven. Het is belangrijk om elkaar te steunen en te helpen, ongeacht onze verschillen.

Onze Partners