Hoe ziet deze zevende wereld er uit?

Wie zijn we

“Durf naar buiten te treden en
leer andere kennen”

vzw 7de wereld

Ons beeld

We hebben er allemaal een eigen beeld van.
Wij menen dat het alleszins een plaats is waar iedereen zich geborgen en gedragen voelt… grenzeloos. Een grondgedachte een fundament waarop kan gebouwd worden.

Uw aanwezigheid doet ons goed
Ons begin

Onderstaande organisaties hebben onze doelstellingen geformuleerd.

Afgevaardigden van de organisaties:
Prisma – Steunpunt Turnhout (Welkom) / Organisaties waarin armen het woord voeren / Collage (vzw baobab) / vzw Vinatori Parochie St. Pieter Turnhout / Mondiale raad / Solidariteit Cuba / ACV Turnhout

Verder heeft de warande, het Turnhoutse Forum cultuur en de stad Turnhout ons nuttige informatie verstrekt en verzorgen ze ons met de nodige logistieke steun. Ook het ACV en ABVV verlenen hun medewerking.

“Duidelijke en haalbare doelstellingen zorgen voor rust”

vzw 7de wereld

Onze doelstellingen

We proberen dit te realiseren door
De verschillend culturen van onze maatschappij samen te brengen.
De kans geven aan lokale organisaties om hun werking voor te stellen aan een breed publiek. Samenwerkingsverbanden creëren tussen personen en /of organisaties met soortgelijke doelstellingen of -doelpubliek.

Communicatie bevorderende activiteiten organiseren, zowel op vlak van taal, kunst, literatuur als sport. Mensen een gevoel van waardering en eigenheid meegeven. Bij dit alles willen we de jongeren een speciale plaats geven.

Wil ook jouw organisatie deel uit maken van deze VZW?

Aarzel dan niet met ons contact op te nemen. Naast de organisatie van de multiculturele kerstmarkt staan er nog andere initiatieven te wachten. We kunnen iedereen gebruiken.

Bestuur vzw 7de wereld

Voorzitter: Willems Bob – Nonnenstraat 32 – 2300 Turnhout

Secretaris: Paul Malfait – Laguitstraat 15 – 2300 Turnhout

Penningmeester: Marc Smets- Driedostraat 11- 2300 Turnhout

WERKZAME LEDEN
Dasseleer Jocelyne – Kruisbergstraat 73 – 2300 Turnhout
Ludo Van Laer – Kadasterstraat 38 – 2300 Turnhout
Rita Verheyen – Rivierstraat 36 – 2300 Turnhout
Corneel Vandesande – Rivierstraat 79 – 2300 Turnhout
Fadila Chougrani en Ahmed Elbali, Vania Dasilva, Patrick Hens en Gunther Bernaerts

Dit zijn afgevaardigden van vzw Vinatori, Solidariteit Cuba, ‘T ANtWOORD, ACV, parochie Sint -Pieter, vzw EVA en Solide.
Wil ook jouw organisatie deel uit maken van deze VZW?